OWK „Węgielek”

Zdzisława i Grzegorz Szymańscy

 ul. Ku Morzu 5, 78 – 111 Ustronie Morskie

www.wegielek.pl , e – mail: owk@wp.pl

tel. / fax.  ( 094 )  3515144,  kom. 0601558856